Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Wydział budynek C w kampusie ATH
Dziekanat - budynek L, pok. 112, I p.
tel. +48 33 8279425, 426
email: wimbis@ath.bielsko.pl
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Oferta badawcza na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Warsztaty wzornictwa i mody w czasie Nocy Naukowców
Przyszli inżynierowie środowiska na zajęciach terenowych w Szymbarku

Wezwanie do Dziekana


Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska wzywa n/w studentów studiów niestacjonarnych (wg nr albumu) do stawienia się w Dziekanacie do dnia 15.10.2016 w godzinach dyżurów Prodziekanów (budynek L pokój 110) pod rygorem skreślenia z listy studentów.

Kierunek Inżynieria Materiałowa

Lp.       Album
1          51209

Kierunek Inżynieria Środowiska I stopnia

Lp.       Album
1          45392
2          42875
3          23439
4          45266
5          44934
6          45384
7          44132
8          45389
9          45267
10        45268
11        40563
12        44130
13        45640
14        45399
15        45400
16        44142
17        49516
18        45273
19        45274
20        45403

Kierunek Inżynieria Środowiska II stopnia
 
Lp.       Album
1         31953
2         31965
3         43299

Kierunek Budownictwo
 
Lp.     Album
1        50032
2        50082
3        50096
4        49145
5        46475
6        31271
7        48291
8        48237
9        48293
10      46191
11      49155
12      46214
13      46221
14      40881
15      47084
16      44013
17      44018
18      40946
19      41539

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
z pierwszej tury rekrutacji.

W sobotę 1.10.2016 w godzinach 7.30-11.30 w Dziekanacie (budynek L, pokój 112) wydawane będą legitymacje studenckie oraz umowy o płatnościach.
Ogłoszenie dotyczy studentów semestru 1, z pierwszej tury rekrutacji , na kierunkach Budownictwo i Inżynieria Środowiska (I i II stopnia).  Umowy i legitymacje dla studentów rekrutujących się w kolejnych turach będą wydawane w osobnym terminie. 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Studentom pierwszego rocznika Inżynierii Środowiska I i II stopnia i Budownictwa, w roku akademickim 2016/17, termin płatności przypada na
15 października 2016 r., z możliwością wpłaty w dwóch ratach, odpowiednio:
- Inżynieria środowiska I stopień – 1 900,00 zł (I rata 950,00 zł),
- Budownictwo – 1 900,00 zł (I rata 950,00 zł),
- Inżynieria środowiska II stopnia – 1 900,00 zł (I rata 950,00 zł),
Termin drugiej raty przypada na 15 grudnia 2016 r.
Wpłaty należy dokonywać na swoje konto indywidualne. Dostęp do konta znajduje się na stronie internetowej ATH (Wirtualny dziekanat).


Bielsko-Biała 14.09.2016 r. 

10 październik 2016
Wezwanie do Dziekana
Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska wzywa n/w studentów studiów niestacjonarnych (wg nr albumu) do stawienia się w Dziekanacie do dnia 15.10.2016 w godzinach dyżurów Prodziekanów (budynek L pokój 110) pod rygorem skreślenia z listy studentów.

Kierunek Inżynieria Materiałowa

Lp.       Album
1          51209

Kierunek Inżynieria Środowiska I stopnia

Lp.       Album
1          45392
2          42875
3          23439
4          45266
5          44934
6          45384
7          44132
8          45389
9          45267
10        45268
11        40563
12        44130
13        45640
14        45399
15        45400
16        44142
17        49516
18        45273
19        45274
20        45403

Kierunek Inżynieria Środowiska II stopnia
 
Lp.       Album
1         31953
2         31965
3         43299

Kierunek Budownictwo
 
Lp.     Album
1        50032
2        50082
3        50096
4        49145
5        46475
6        31271
7        48291
8        48237
9        48293
10      46191
11      49155
12      46214
13      46221
14      40881
15      47084
16      44013
17      44018
18      40946
19      41539 Czytaj dalej >
27 wrzesień 2016
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
z pierwszej tury rekrutacji.

W sobotę 1.10.2016 w godzinach 7.30-11.30 w Dziekanacie (budynek L, pokój 112) wydawane będą legitymacje studenckie oraz umowy o płatnościach.
Ogłoszenie dotyczy studentów semestru 1, z pierwszej tury rekrutacji , na kierunkach Budownictwo i Inżynieria Środowiska (I i II stopnia).  Umowy i legitymacje dla studentów rekrutujących się w kolejnych turach będą wydawane w osobnym terminie.  Czytaj dalej >
14 wrzesień 2016
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Studentom pierwszego rocznika Inżynierii Środowiska I i II stopnia i Budownictwa, w roku akademickim 2016/17, termin płatności przypada na
15 października 2016 r., z możliwością wpłaty w dwóch ratach, odpowiednio:
- Inżynieria środowiska I stopień – 1 900,00 zł (I rata 950,00 zł),
- Budownictwo – 1 900,00 zł (I rata 950,00 zł),
- Inżynieria środowiska II stopnia – 1 900,00 zł (I rata 950,00 zł),
Termin drugiej raty przypada na 15 grudnia 2016 r.
Wpłaty należy dokonywać na swoje konto indywidualne. Dostęp do konta znajduje się na stronie internetowej ATH (Wirtualny dziekanat).


Bielsko-Biała 14.09.2016 r. 

Czytaj dalej >