Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Wydział budynek C w kampusie ATH
Dziekanat - budynek L, pok. 112, I p.
tel. +48 33 8279425, 426
email: wimbis@ath.bielsko.pl
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Oferta badawcza na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Warsztaty wzornictwa i mody w czasie Nocy Naukowców
Przyszli inżynierowie środowiska na zajęciach terenowych w Szymbarku

Rekrutacja na studia na rok akademicki 2016/2017

Trwa I tura rekrutacji na studia. W roku akademickim 2016/2017 zapraszamy do podjęcia studiów na kierunkach:

Budownictwo

studia I stopnia - inżynierskie, specjalność:
- Budownictwo ogólne

Inżynieria Środowiska

studia I stopnia - inżynierskie studia II stopnia - magisterskie
specjalności: 
- Inżynieria wody, ścieków i utylizacji odpadów,
- Inżynieria krajobrazu,
- Technologie materiałowe w inżynierii środowiska
specjalność:
- Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.


Ochrona Środowiska 

studia I stopnia - inżynierskie, specjalności:
- Ekspertyzy środowiskowe,
- Ekoturystyka

Inżynieria Materiałowa

studia I stopnia - inżynierskie, specjalności:
- Polimery
- Materiały

Włókiennictwo

studia I stopnia - inżynierskie studia II stopnia - magisterskie
specjalności: 
- Tekstylia techniczne i biomedyczne 
- Wzornictwo i technologia odzieży
specjalności:
- Tekstylia techniczne
- Tekstylia biomedyczne
- Wzornictwo i technologia odzieży

Aby wziąć udział w rekrutacji zaloguj się w systemie e-Rekrutacja https://rekrutacja.ath.bielsko.pl/

Efekty kształcenia

Budownictwo

studia I stopnia

Inżynieria Materiałowa

studia I stopnia

Inżynieria Środowiska

studia I stopnia
studia II stopnia

Ochrona Środowiska

studia I stopnia

Włókiennictwo

studia I stopnia
studia II stopnia

Egzamin dyplomowy

Poniżej znajdują się zestawy pytań na egzamin dyplomowy dla kierunku:

Ogłoszenie

.

Ogłoszenie


Karty egzaminacyjne, dla studentów studiów niestacjonarnych  Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska z semestru 6-go i 8-go będą wydawane od dnia 25.06.2016, w Dziekanacie Wydziału, ul. Willowa 2, budynek L, pokój 112.  W związku z tym, prosimy o zgłoszenie się po odbiór kart starostów poszczególnych kierunków i lat.
 
Jednocześnie informujemy, że studentom, którzy nie uregulują płatności związanych ze studiowaniem do dnia 21.06.2016r., karty egzaminacyjne nie będą wydawane.
 
Osoby, które nie odebrały decyzji stypendialnych, zobowiązane są do osobistego odbioru kart egzaminacyjnych.
12 lipiec 2016
12 czerwiec 2016
Ogłoszenie
Karty egzaminacyjne, dla studentów studiów niestacjonarnych  Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska z semestru 6-go i 8-go będą wydawane od dnia 25.06.2016, w Dziekanacie Wydziału, ul. Willowa 2, budynek L, pokój 112.  W związku z tym, prosimy o zgłoszenie się po odbiór kart starostów poszczególnych kierunków i lat.
 
Jednocześnie informujemy, że studentom, którzy nie uregulują płatności związanych ze studiowaniem do dnia 21.06.2016r., karty egzaminacyjne nie będą wydawane.
 
Osoby, które nie odebrały decyzji stypendialnych, zobowiązane są do osobistego odbioru kart egzaminacyjnych. Czytaj dalej >