Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Wydział budynek C w kampusie ATH
Dziekanat - budynek L, pok. 112, I p.
tel. +48 33 8279425, 426
email: wimbis@ath.bielsko.pl
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Buduj swój sukces - Rekrutacja na studia
INFORMATYKA NA BUDOWNICTWIE
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING
UCZYMY BIM - OPROGRAMOWANIE ARCADIA BIM
STUDIA MAGISTERSKIE ( II stopień) na kierunku BUDOWNICTWOStacjonarne i niestacjonarneZbuduj swoją przyszłość !!!
Oferta badawcza na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Instrukcja dla autora pracy - Archiwum Prac Dyplomowych

W związku z wdrażaniem systemu USOS prace dyplomowe przewidziane do obrony po semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 (dla tegorocznych absolwentów studiów inżynierskich) należy wprowadzić do Archiwum Prac Dyplomowych - w skrócie do aplikacji APD. Prosimy o zapoznanie się z Instrukcją dla autora pracy i postępowanie zgodnie z instrukcją.

Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2021/2022

Studenci Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej rozpoczynający naukę w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2021/2022 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:
 • Stypendium socjalne;
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 • Zapomoga;
 • Stypendium rektora.

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022, zainteresowany student zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie wydziału wniosku o stypendium wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
 
Wniosek należy zarejestrować i wypełnić w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) w terminie:
od 1 do 14 października 2021 (w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego) 
- od 1 do 14 marca 2022 (w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego) .
Zarejestrowany wniosek należy wygenerować z USOSweb i wydrukowany złożyć wraz z wymaganą dokumentacją w dziekanacie wydziału w terminie do 15 października w semestrze zimowym i 15 marca w semestrze letnim.
UWAGA!!! Zarejestrowanie i wypełnienie formularza elektronicznego w USOSweb jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku.
 
Wniosek o zapomogę należy również zarejestrować i wypełnić w USOSweb, następnie wygenerować i wydrukować. Wydrukowany wniosek należy złożyć w dziekanacie wydziału wraz z wymaganą dokumentacją.

Terminy egzaminów dyplomowych w roku 2021

Egzaminy dyplomowe na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska w roku 2021 będą odbywały się zgodnie z harmonogramem: 
 

 • Termin dla osób, które uzyskały w 2020 roku zgodę Prorektora ds. studenckich i kształcenia na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia: 18 stycznia – 1 lutego 2021​
 • Studia stacjonarne I stopnia: 1 lutego – 31 marca 2021
 • Studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia:14 czerwca – 26 lipca 2021
 • Studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia: 13 września – 29 października 2021 
 • Termin dla osób, które uzyskały zgodę Prorektora ds. studenckich i kształcenia na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej w roku 2021, studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia: 17 stycznia – 31 stycznia 2022

DO DZIEKANATU WYDZIAŁU NALEŻY ZŁOŻYĆ, co najmniej 14 dni przed planowanym terminem obrony: 

 1. Pracę dyplomową(dwustronnie wydrukowaną, zbindowaną w miękkiej oprawie)
  płyta CD z nagraną pracą dyplomową, opisana imieniem, nazwiskiem i nr albumu, umieszczona w naklejonej kopercie na końcu pracy, na wewnętrznej stronie okładki (zapis dokumentu w formacie DOC, DOCX). Strona tytułowa pracy dyplomowej musi posiadać adnotację Promotora, zgodnie z §5 pkt. 21 „Zasady realizacji procesu dyplomowania na WIMBiŚ ATH”. Pozostałe egzemplarze pracy dyplomowej, student składa Promotorowi pracy dyplomowej.
 2. Wypełniony formularz Deklaracji udziału w badaniu "MONITOROWANIE KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AKADEMII TECHNICZNO- HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ"- Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 1225/2017/2018z dnia 11 czerwca 2018 roku (Procedura PU10).  druk do pobrania
 3. Cztery jednakowe zdjęcia w stroju galowym (nie zeskanowane) o formacie
  4,5 x 6,5 cm.
 4. Dowód opłaty za dyplom, wpłacony na indywidualne konto studenta (opłata wynosi 60 zł)Opłaty za dyplom nie wnoszą osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/2020.
 5. Student musi mieć uregulowane, ewentualne zaległości w płatnościach (czesne, powtarzanie przedmiotu, powtarzanie semestru itp.). 

W/w dokumenty należy składać zgodnie z terminami ustalonymi przez Dziekana Wydziału.

Godziny pracy i dyżury dziekanatu

Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska jest czynny zgodnie z następującym harmonogramem:
 ​

 • poniedziałek         10:00 – 13:00   
 • wtorek                  10:00 – 13:00   
 • czwartek              10:00 – 13:00
 • piątek                   10:00 – 13:00
 • sobota zjazdowa    8:00 – 12:00 (dotyczy studiów niestacjonarnych)

 
W sprawach, które nie wymagają Państwa obecności, prosimy o kontakt telefoniczny codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00, pod numerami: 3382979-425; 3382979-426; bądź kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wszystkie sprawy  rozpatrywane są na bieżąco. 
 

Dane adresowe:


Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2, bud. L, pokój 112
tel. +48 33 827 94 26, tel. +48 33 827 94 25
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dyżury Dziekanów - od 26.09.2022:

 • dr hab. inż. Włodzimierz Biniaś, prof. ATH
  po telefonicznym umówieniu terminu
   
 • dr inż. Lucyna Przywara
  Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dla kierunków Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska
  Wtorek                      godz. 1300 – 1430 
  Sobota zjazdowa      godz. 1130 – 1230 
   
 • dr inż. Andrzej Harat
  Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dla kierunków Budownictwo, Inżynieria Materiałowa
  Wtorek                       godz. 900 – 1100 
  Sobota zjazdowa      godz.   900 – 1000

Terminy egzaminów dyplomowych

TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W 2022 ROKU


dla studentów kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska:
Studia stacjonarne I stopnia: 1 lutego – 31 marca 2022
Studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia: 20 czerwca – 22 lipca 2022 
Studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia: 12 września – 28 października 2022 
Termin dla osób, które uzyskały zgodę Prorektora ds. studenckich i kształcenia na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia: 16 stycznia – 31 stycznia 2023.
 

DO DZIEKANATU WYDZIAŁU NALEŻY ZŁOŻYĆ, co najmniej 14 dni przed planowanym terminem obrony: 

 1. Pracę dyplomową(dwustronnie wydrukowaną, zbindowaną w miękkiej oprawie)
  płyta CD z nagraną pracą dyplomową, opisana imieniem, nazwiskiem i nr albumu, umieszczona w naklejonej kopercie na końcu pracy, na wewnętrznej stronie okładki. Strona tytułowa pracy dyplomowej musi posiadać adnotację Promotorao dopuszczeniu pracy do obrony, zgodnie z zapisem ust. 4 Instrukcji nr 3/p13/WIMBiŚ „Zasady realizacji egzaminu dyplomowego” do uczelnianej Procedury procesu dyplomowania (PU13). Drugi egzemplarz pracy dyplomowej, student składa Promotorowi pracy dyplomowej.
 2. Wypełniony formularz Deklaracji udziału w badaniu "MONITOROWANIE KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AKADEMII TECHNICZNO- HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ"- Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 1225/2017/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku - wynikający z zapisów ust. 8 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 1513/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 kwietnia 2021 rokudruk do pobrania
 3. Dowód opłaty za dyplom, wpłacony na indywidualne konto studenta (opłata wynosi 60 zł)UWAGA! Opłaty za dyplom nie wnoszą osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/2020 i później.
 4. Student musi mieć uregulowane, ewentualne zaległości w płatnościach (czesne, powtarzanie przedmiotu, powtarzanie semestru itp.). 

W/w dokumenty należy składać zgodnie z terminami ustalonymi przez Dziekana Wydziału.

 


TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W 2021 ROKU
 

dla studentów kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska:
Studia stacjonarne I stopnia: 1 lutego – 31 marca 2021
Studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia:14 czerwca – 26 lipca 2021 
Studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia: 13 września – 29 października 2021 
Termin dla osób, które uzyskały zgodę Prorektora ds. studenckich i kształcenia na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia: 17 stycznia – 31 stycznia 2022
 

DO DZIEKANATU WYDZIAŁU NALEŻY ZŁOŻYĆ, co najmniej 14 dni przed planowanym terminem obrony: 

 1. Pracę dyplomową(dwustronnie wydrukowaną, zbindowaną w miękkiej oprawie)
  + płyta CD z nagraną pracą dyplomową, opisana imieniem, nazwiskiem i nr albumu, umieszczona w naklejonej kopercie na końcu pracy, na wewnętrznej stronie okładki (zapis dokumentu w formacie DOC, DOCX). Strona tytułowa pracy dyplomowej musi posiadać adnotację Promotora, zgodnie z §5 pkt. 21 „Zasady realizacji procesu dyplomowania na WIMBiŚ ATH”. Pozostałe egzemplarze pracy dyplomowej, student składa Promotorowi pracy dyplomowej.
 2. Wypełniony formularz Deklaracji udziału w badaniu "MONITOROWANIE KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AKADEMII TECHNICZNO- HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ"- Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 1225/2017/2018z dnia 11 czerwca 2018 roku (Procedura PU10).  druk do pobrania
 3. Cztery jednakowe zdjęcia w stroju galowym (nie zeskanowane) o formacie
  4,5 x 6,5 cm.
 4. Dowód opłaty za dyplom, wpłacony na indywidualne konto studenta (opłata wynosi 60 zł). Opłaty za dyplom nie wnoszą osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/2020.
 5. Student musi mieć uregulowane, ewentualne zaległości w płatnościach (czesne, powtarzanie przedmiotu, powtarzanie semestru itp.). 

W/w dokumenty należy składać zgodnie z terminami ustalonymi przez Dziekana Wydziału.

 

TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W 2020 ROKU 

 

dla studentów kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Studia stacjonarne I stopnia: 11 lutego – 31 marca 2020
Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia: 15 czerwca – 24 lipca 2020
Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia: 15 września – 30 października 2020
Termin dla osób, które uzyskały zgodę Prorektora ds. studenckich i kształcenia na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia: 18 stycznia – 1 lutego 2021​

 

 

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ PRZED EGZAMINEM DYPLOMOWYM

 

DO DZIEKANATU WYDZIAŁU NALEŻY ZŁOŻYĆ, co najmniej 14 dni przed planowanym terminem obrony: 

1.     Pracę dyplomową(dwustronnie wydrukowaną, zbindowaną w miękkiej oprawie)  + płyta CD z nagraną pracą dyplomową, opisana imieniem, nazwiskiem i nr albumu, umieszczona w naklejonej kopercie na końcu pracy, na wewnętrznej stronie okładki (zapis dokumentu w formacie DOC, DOCX). Strona tytułowa pracy dyplomowej musi posiadać adnotację Promotora, zgodnie z §5 pkt. 21 „Zasady realizacji procesu dyplomowania na WIMBiŚ ATH”. Pozostałe egzemplarze pracy dyplomowej, student składa Promotorowi pracy dyplomowej.
2.     Wypełniony formularz Deklaracji udziału w badaniu "MONITOROWANIE KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ" - Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 1225/2017/2018z dnia 11 czerwca 2018 roku (Procedura PU10) - druk do pobrania
3.     Cztery jednakowe zdjęcia w stroju galowym (nie zeskanowane) o formacie 4,5 x 6,5 cm.
4.     Dowód opłaty za dyplom, wpłacony na indywidualne konto studenta (opłata wynosi 60 zł).
5.     Student musi mieć uregulowane, ewentualne zaległości w płatnościach (czesne, powtarzanie przedmiotu, powtarzanie semestru itp.). 

W/w dokumenty należy składać zgodnie z terminami ustalonymi przez Dziekana Wydziału.
 

Szablon pracy dyplomowej

W zakładce "Zasady dyplomowania" oraz w zakładce "Dokumenty do pobrania" zamieszczono szablon pracy dyplomowej, sformatowanej zgodnie z obowiązującymi na Wydziale zasadami.
21 listopad 2022
Punktowy system rozliczania zajęć ECTS Informujemy, że zgodnie z obowiązującym punktowym systemem rozliczania zajęć, w celu uzyskania zaliczenia semestru studenci na kolejnych semestrach zobowiązani są do zdobycia określonej minimalnej liczby punktów ECTS. Poniżej załączamy plik z informacją dotyczącą punktacji ECTS. 
Minimalna liczba punktów ECTS w roku akademickim 2022/2023. Czytaj dalej >
30 wrzesień 2021
27 listopad 2020
Progi punktowe ECTS Zgodnie z systemem punktów ECTS, aby uzyskać rejestrację na kolejny semestr studiów konieczne jest zdobycie odpowiedniej liczby punktów. W załączniku przedstawiamy wymaganą oraz minimalną liczbę punktów ECTS niezbędnych do rejestracji na kolejne semestry, obowiązującą w roku akademickim 2020/2021. <załącznik>
Czytaj dalej >
16 wrzesień 2020
Systemy informatyczne do nauczania na odległość W związku z hybrydowym trybem zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 informujemy, że zajęcia będą realizowane za pośrednictwem systemów informatycznych na platformach:
- portal e-uczelnia (Moodle)
- Office 365 (Teams).
Akademickie Centrum Informatyki przygotowało instrukcję logowania do systemów, którą możecie Państwo pobrać tutaj.
Jednocześnie przypominamy, że wszyscy studenci zobowiązani są do komunikowania się z dziekanatem oraz nauczycielami akademickimi z wykorzystaniem adresów e-mail  @student.ath.bielsko.pl 
Czytaj dalej >
03 czerwiec 2020
Korespondencja z Dziekanatem i Nauczycielami

W związku z informacją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, prof. ATH dr hab.inż. Tomasza Knefla, dotyczącą obowiązku komunikowania się z pracownikami uczelni za pośrednictwem adresu e-mailoweg studenta w domenie @student.ath.edu.pl
informujemy, że wiadomości/podania przesłane z prywatnych kont studenckich będą odsyłane z informacją zwrotną, że zostaną rozpatrzone dopiero po przesłaniu z konta akademickiego.

Każdy student Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej posiada założony adres poczty elektronicznej, który powinien aktywować według instrukcji zamieszczonej w linku pod adresem: https://aci.ath.bielsko.pl/office-365/
https://www.ath.bielsko.pl/informacja-w-sprawie-uczelnianego-adresu-emailowego-studenta/

 

Czytaj dalej >