Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Wydział budynek C w kampusie ATH
Dziekanat - budynek L, pok. 112, I p.
tel. +48 33 8279425, 426
email: wimbis@ath.bielsko.pl
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Buduj swój sukces - Rekrutacja na studia
INFORMATYKA NA BUDOWNICTWIE
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING
UCZYMY BIM - OPROGRAMOWANIE ARCADIA BIM
STUDIA MAGISTERSKIE ( II stopień) na kierunku BUDOWNICTWOStacjonarne i niestacjonarneZbuduj swoją przyszłość !!!
Oferta badawcza na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Program studiów

Program kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie Procesów włókienniczych, ma na celu doskonalenie i poszerzanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej przyszłych i aktualnych pracowników przedsiębiorstw włókienniczych oraz przedsiębiorstw handlowych specjalizujących się obrotem materiałami włókienniczymi.
Proponowane studia są intensywnym kursem technologicznym - obejmują 240 godzin dydaktycznych (144 godzin wykładów i 96 godzin ćwiczeń laboratoryjnych), zaplanowanych na 14 dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela). Zjazdy będą odbywały się raz lub dwa razy w miesiącu. Jeden zjazd obejmuje maksymalnie 18 h zajęć, organizowanych w godzinach 9.00-17.00
Modułowy charakter studiów pozwala na kompleksowe i systematyczne zdobywanie wiedzy w zakresie poszczególnych technologii włókienniczych. Uczestnicy studiów podyplomowych uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie poszczególnych modułów zajęć oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego. 

Program studiów obejmuje następujące moduły:
1.      Polimery włóknotwórcze (24 h, 3 ECTS)
2.      Nauka o włóknie (24 h, 3 ECTS)
3.      Technologia włókien chemicznych (24 h, 3 ECTS)
4.      Podstawy tkactwa (24 h, 3 ECTS)
5.      Podstawy dziewiarstwa (24 h, 3 ECTS)
6.      Technologie włókninowe (48 h, 5 ECTS)
7.      Metrologia włókiennicza (36 h, 4 ECTS)
8.      Chemiczna obróbka włókna i podstawy wykończalnictwa (36h, 4 ECTS).

TERMINY ZJAZDÓW W SEMESTRZE LETNIM 2021/2022

ZJAZD 1:  5-6/02/2022
ZJAZD 2:  19-20/02/2022
ZJAZD 3:  12-13/03/2022
ZJAZD 4:   26-27/03/2022
ZJAZD 5:   9-10/04/2022
ZJAZD 6:   21-22/05/2022
ZJAZD 7:   11-12/06/2022


Z uwagi na specyfikę studiów przewidziano stacjonarną realizację zajęć, z zachowaniem reżimu sanitarnego. W przypadku zaistnienia konieczności realizacji zajęć w systemie zdalnym lub hybrydowym, uczestnicy studiów uzyskają dostęp do odpowiednich narzędzi wspomagających proces nauczania, harmonogram zajęć w siedzibie uczelni może ulec zmianie.

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2022/2023 zostaną podane w lipcu 2022.

Dla kogo?
Studia podyplomowe Procesy włókiennicze adresowane sąprzede wszystkim do pracowników przedsiębiorstw włókienniczych oraz przedsiębiorstw wykorzystujących do produkcji materiały włókiennicze, nieposiadających formalnego wykształcenia włókienniczego, dla handlowców oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych, jak również dla osób wykazujących chęć doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności, podnoszenia kwalifikacji lub potrzebujących zmiany swoich kwalifikacji lub poszerzenia kompetencji zawodowych.
W szczególności studia skierowane są do pracowników przedsiębiorstw produkujących:
·         materiały włókiennicze technikami tkackimi, dziewiarskimi i włókninowymi,
·         tekstylia techniczne i specjalne
·         agrotekstylia
·         geotekstylia
·         tekstylia medyczne i materiały opatrunkowe
·         inne produkty, z wykorzystaniem materiałów włókienniczych, w postaci tkanin, dzianin, czy włóknin.
Do udziału w studiach zapraszamy również nauczycieli, pracowników firm usługowych i konsultingowych.

Kadra dydaktyczna:
Zajęcia na studiach podyplomowych poprowadzą specjaliści z zakresu włókiennictwa, pracownicy naukowo- dydaktyczni Katedry Inżynierii Materiałowej (dawniej Instytutu Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych) Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 
Wymagania wstępne:
Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, tj. posiadające tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny, uzyskany w Polsce lub innym kraju. W przypadku dyplomu uzyskanego w innym kraju, obowiązują odpowiednie przepisy o uznawaniu dyplomów ukończenia studiów wyższych.
 
Koszt studiów:
Czesne za całe studia (za 2 semestry) wynosi 5000 zł;
możliwa jest płatność w ratach, I rata (I semestr) 2500zł, II rata (II semestr) 2500 zł.
Czesne obejmuje udział w zajęciach dydaktycznych (240 godzin) oraz materiały dydaktyczne i dostęp do infrastruktury uczelni.
Pracodawcy mają możliwość uzyskania dofinansowania opłacenia kosztów studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 

Opłaty należy wpłacać na konto:

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Bank Pekao S.A.
21 12404142 11110010 54573476
Tytułem: imię i nazwisko + Procesy- podyplomowe
 
Planowany termin rozpoczęcia studiów:  Luty 2022
 
Rekrutacja na studia:
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe wypełniają formularz elektroniczny <FORMLUARZ>.

Następnie należy postępować zgodnie ze wskazówkami, które zostaną udzielone drogą elektroniczną:

- dostarczyć podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe <pobierz>
- zdjęcie,
- odpis dyplomu ukończenia sudiów wyższych lub potwierdzoną kopię dyplomu.
Dokumenty należy złożyć w opisanej teczce w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska. 
 
Limit miejsc: 24
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, podpisania umowy oraz dokonania opłaty za I semestr studiów. Po wyczerpaniu limitu miejsc zostanie otwarta rekrutacja na kolejną edycję studiów.
Minimalna liczba uczestników warunkująca uruchomienie studiów: 10 osób.
 
Na pytania dotyczące studiów odpowie:
 
Kierownik studiów
Dr inż. Monika Rom
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 33 8279125, kom. 660 302190
oraz
Pani mgr Dorota Myślińska
Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
tel. 33 8279181, 33 8279425, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

30 wrzesień 2021
27 listopad 2020
Progi punktowe ECTS Zgodnie z systemem punktów ECTS, aby uzyskać rejestrację na kolejny semestr studiów konieczne jest zdobycie odpowiedniej liczby punktów. W załączniku przedstawiamy wymaganą oraz minimalną liczbę punktów ECTS niezbędnych do rejestracji na kolejne semestry, obowiązującą w roku akademickim 2020/2021. <załącznik>
Czytaj dalej >
16 wrzesień 2020
Systemy informatyczne do nauczania na odległość W związku z hybrydowym trybem zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 informujemy, że zajęcia będą realizowane za pośrednictwem systemów informatycznych na platformach:
- portal e-uczelnia (Moodle)
- Office 365 (Teams).
Akademickie Centrum Informatyki przygotowało instrukcję logowania do systemów, którą możecie Państwo pobrać tutaj.
Jednocześnie przypominamy, że wszyscy studenci zobowiązani są do komunikowania się z dziekanatem oraz nauczycielami akademickimi z wykorzystaniem adresów e-mail  @student.ath.bielsko.pl 
Czytaj dalej >
03 czerwiec 2020
Korespondencja z Dziekanatem i Nauczycielami

W związku z informacją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, prof. ATH dr hab.inż. Tomasza Knefla, dotyczącą obowiązku komunikowania się z pracownikami uczelni za pośrednictwem adresu e-mailoweg studenta w domenie @student.ath.edu.pl
informujemy, że wiadomości/podania przesłane z prywatnych kont studenckich będą odsyłane z informacją zwrotną, że zostaną rozpatrzone dopiero po przesłaniu z konta akademickiego.

Każdy student Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej posiada założony adres poczty elektronicznej, który powinien aktywować według instrukcji zamieszczonej w linku pod adresem: https://aci.ath.bielsko.pl/office-365/
https://www.ath.bielsko.pl/informacja-w-sprawie-uczelnianego-adresu-emailowego-studenta/

 

Czytaj dalej >
06 marzec 2020