Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Wydział budynek C w kampusie ATH
Dziekanat - budynek L, pok. 112, I p.
tel. +48 33 8279425, 426
email: wimbis@ath.bielsko.pl
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Buduj swój sukces - Rekrutacja na studia
INFORMATYKA NA BUDOWNICTWIE
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING
UCZYMY BIM - OPROGRAMOWANIE ARCADIA BIM
STUDIA MAGISTERSKIE ( II stopień) na kierunku BUDOWNICTWOStacjonarne i niestacjonarneZbuduj swoją przyszłość !!!
Oferta badawcza na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Charakterystyka i cele

Studia Podyplomowe „Rolnictwo ekologiczne” dedykowane są dla absolwentów studiów wyższych inżynierskich i licencjackich kierunków nierolniczych.

Głównym celem studiów podyplomowych „Rolnictwo ekologiczne” jest przekazanie wiedzy, niezbędnej do prowadzenia działalności rolniczej, zgodnie z zasadami ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat ochrony gleb, gospodarki wodnej i melioracji w rolnictwie, postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi
w gospodarstwie rolnym, agrometeorologii, uciążliwości emisyjnych w rolnictwie, alternatywnych źródeł energii, ogrodnictwa, sadownictwa, agroturystyki, hodowli ryb
i zwierząt gospodarskich, ekologicznej produkcji żywności, prowadzenia gospodarstw rolniczych w sposób ekologiczny oraz marketingu i ekonomiki rolnictwa.

 

Studia podyplomowe Rolnictwo ekologiczne mają również na celu:

  1. przygotowanie absolwenta do wykorzystania wiedzy  podczas  prowadzenia różnych form rolnictwa otwartego na  zasadach zrównoważonego rozwoju,
  2. zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą prowadzić gospodarstwo rolne ukierunkowane na rolnictwo ekologiczne, 
  3. przekazanie uczestnikowi szczegółowej, specjalistycznej wiedzy i umiejętności w ramach prowadzonych zajęć, przydatnych na rynku pracy,
  4. zaznajomienie uczestnika z podstawowymi zagadnieniami technologicznymi związanymi z ochroną środowiska przyrodniczego w rolnictwie,
  5. przekazanie uczestnikom informacji oraz wyrobienie w nich umiejętności prowadzenia działalności rolniczej w oparciu o zasoby lokalne oraz atrakcyjność regionu,
  6. zapoznanie uczestnika z wykorzystaniem w praktyce wiedzy o zjawiskach i procesach w środowisku, które mają wpływ na produkcję zdrowej żywności z poszanowaniem zasobów naturalnych.

Program

Studia będą 2-semestralne, w 100% zdalne (on-line). Obejmują 279 godzin dydaktycznych. Zajęcia będą się odbywały w weekendy (sobota i niedziela), dwa razy w miesiącu (co drugi tydzień), z przerwą w lipcu i sierpniu. Sumarycznie będzie 18 weekendowych zjazdów. Uczestnicy studiów uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem ukończenia studiów będzie zaliczenie poszczególnych modułów zajęć oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego. Nie przewiduje się prac dyplomowych.

 
Ważne !
 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ukończenie studiów podyplomowych na kierunku „Rolnictwo ekologiczne” nadaje kwalifikacje rolnicze, które są uznawane w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, bez konieczności zdania państwowego egzaminu w OKE. Ponadto absolwent naszych Studiów będzie miał możliwość zakupu gruntów rolnych oraz uzyska uprawnienia rolnicze umożliwiające między innymi: nabywanie ziemi, utworzenie gospodarstwa rolnego, a także uzyskiwanie dopłat oraz dotacji.

 
Koszt studiów:

Czesne za studia ( 2 semestry) wynosi 4 000 zł.
Istnieje możliwość płatności w ratach, I rata (I semestr) 2 000zł, II rata (II semestr) 2 000 zł.

Formularz rejestracyjny dla kandydatów na studia: <formularz-online>
 
Kontakt:
 
Szczegółowych informacji udzielają:
 
Mgr Dorota Myślińska, tel. 33/82 79 101, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (sekretarz)
Dr inż. Monika Wierzbińska, tel. 33/82 79 138, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (kierownik studiów)
30 wrzesień 2021
27 listopad 2020
Progi punktowe ECTS Zgodnie z systemem punktów ECTS, aby uzyskać rejestrację na kolejny semestr studiów konieczne jest zdobycie odpowiedniej liczby punktów. W załączniku przedstawiamy wymaganą oraz minimalną liczbę punktów ECTS niezbędnych do rejestracji na kolejne semestry, obowiązującą w roku akademickim 2020/2021. <załącznik>
Czytaj dalej >
16 wrzesień 2020
Systemy informatyczne do nauczania na odległość W związku z hybrydowym trybem zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 informujemy, że zajęcia będą realizowane za pośrednictwem systemów informatycznych na platformach:
- portal e-uczelnia (Moodle)
- Office 365 (Teams).
Akademickie Centrum Informatyki przygotowało instrukcję logowania do systemów, którą możecie Państwo pobrać tutaj.
Jednocześnie przypominamy, że wszyscy studenci zobowiązani są do komunikowania się z dziekanatem oraz nauczycielami akademickimi z wykorzystaniem adresów e-mail  @student.ath.bielsko.pl 
Czytaj dalej >
03 czerwiec 2020
Korespondencja z Dziekanatem i Nauczycielami

W związku z informacją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, prof. ATH dr hab.inż. Tomasza Knefla, dotyczącą obowiązku komunikowania się z pracownikami uczelni za pośrednictwem adresu e-mailoweg studenta w domenie @student.ath.edu.pl
informujemy, że wiadomości/podania przesłane z prywatnych kont studenckich będą odsyłane z informacją zwrotną, że zostaną rozpatrzone dopiero po przesłaniu z konta akademickiego.

Każdy student Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej posiada założony adres poczty elektronicznej, który powinien aktywować według instrukcji zamieszczonej w linku pod adresem: https://aci.ath.bielsko.pl/office-365/
https://www.ath.bielsko.pl/informacja-w-sprawie-uczelnianego-adresu-emailowego-studenta/

 

Czytaj dalej >
06 marzec 2020