Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Wydział budynek C w kampusie ATH
Dziekanat - budynek L, pok. 112, I p.
tel. +48 33 8279425, 426
email: wimbis@ath.bielsko.pl
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Buduj swój sukces - Rekrutacja na studia
INFORMATYKA NA BUDOWNICTWIE
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING
UCZYMY BIM - OPROGRAMOWANIE ARCADIA BIM
STUDIA MAGISTERSKIE ( II stopień) na kierunku BUDOWNICTWOStacjonarne i niestacjonarneZbuduj swoją przyszłość !!!
Oferta badawcza na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Skład Wydziałowej Komisji do spraw Jakości Kształcenia w kadencji 2020-2024

dr hab. Andrzej Jaguś, prof. ATH – przewodniczący
dr hab. inż. Jan Broda, prof. ATH
dr hab. inż. Beata Fryczkowska, prof. ATH
dr inż. Monika Gwóźdź-Lasoń
dr inż. Andrzej Harat
dr inż. Janusz Kozak
dr inż. Piotr Owerko
dr inż. Lucyna Przywara
dr inż. Monika Rom
dr inż. Ewa Suchanek-Gabzdyl
dr inż. Hubert Walusiak
dr inż. Monika Wierzbińska
mgr inż. Joanna Grübel
Agnieszka Marynowska - przedstawiciel studentów
Agata Szwanda - przedstawiciel studentów


Skład Wydziałowej Komisji ds. Jajości Kształcenia w kadencji 2016-2020

 1. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
  • dr hab. inż. Stanisław Rabiej, prof. ATH
    
 2. Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w składzie:

  Przewodniczący Wydziałowych Komisji ds. Programów Kształcenia dla kierunków:
  • Prof.dr hab. Henryk Klama (kierunek Ochrona Środowiska)
  • Dr hab. Alicja Machnicka, prof. ATH (kierunek Inżynieria Środowiska)
  • Dr hab. inż. Ryszard Fryczkowski, prof. ATH (kierunek Inżynieria Materiałowa)
  • Dr hab. inż. Włodzimierz Biniaś, prof. ATH (kierunek Włókiennictwo)
  • Dr hab. inż. Jan Zamorowski, prof. ATH (kierunek Budownictwo)
   Dodatkowo:
  • Dr hab. Andrzej Jaguś
  • Dr inż. Beata Fryczkowska
  • Dr inż. Tadeusz Graczyk
  • Dr inż. Piotr Owerko
  • Dr inż. Ewelina Nowicka
    
 3. Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia w składzie:

  Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia:
  • Dr inż. Monika Wierzbińska
   Członkowie Zespołu:
  • Dr inż. Monika Basiura-Cembala
  • Dr inż. Ewa Jachniak
  • Dr inż. Janusz Kozak
  • Dr inż. Andrzej Harat
   Przedstawiciel studentów: Pani Joanna Mędrzak
30 wrzesień 2021
27 listopad 2020
Progi punktowe ECTS Zgodnie z systemem punktów ECTS, aby uzyskać rejestrację na kolejny semestr studiów konieczne jest zdobycie odpowiedniej liczby punktów. W załączniku przedstawiamy wymaganą oraz minimalną liczbę punktów ECTS niezbędnych do rejestracji na kolejne semestry, obowiązującą w roku akademickim 2020/2021. <załącznik>
Czytaj dalej >
16 wrzesień 2020
Systemy informatyczne do nauczania na odległość W związku z hybrydowym trybem zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 informujemy, że zajęcia będą realizowane za pośrednictwem systemów informatycznych na platformach:
- portal e-uczelnia (Moodle)
- Office 365 (Teams).
Akademickie Centrum Informatyki przygotowało instrukcję logowania do systemów, którą możecie Państwo pobrać tutaj.
Jednocześnie przypominamy, że wszyscy studenci zobowiązani są do komunikowania się z dziekanatem oraz nauczycielami akademickimi z wykorzystaniem adresów e-mail  @student.ath.bielsko.pl 
Czytaj dalej >
03 czerwiec 2020
Korespondencja z Dziekanatem i Nauczycielami

W związku z informacją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, prof. ATH dr hab.inż. Tomasza Knefla, dotyczącą obowiązku komunikowania się z pracownikami uczelni za pośrednictwem adresu e-mailoweg studenta w domenie @student.ath.edu.pl
informujemy, że wiadomości/podania przesłane z prywatnych kont studenckich będą odsyłane z informacją zwrotną, że zostaną rozpatrzone dopiero po przesłaniu z konta akademickiego.

Każdy student Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej posiada założony adres poczty elektronicznej, który powinien aktywować według instrukcji zamieszczonej w linku pod adresem: https://aci.ath.bielsko.pl/office-365/
https://www.ath.bielsko.pl/informacja-w-sprawie-uczelnianego-adresu-emailowego-studenta/

 

Czytaj dalej >
06 marzec 2020