Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Wydział budynek C w kampusie ATH
Dziekanat - budynek L, pok. 112, I p.
tel. +48 33 8279425, 426
email: wimbis@ath.bielsko.pl
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Buduj swój sukces - Rekrutacja na studia
INFORMATYKA NA BUDOWNICTWIE
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING
UCZYMY BIM - OPROGRAMOWANIE ARCADIA BIM
STUDIA MAGISTERSKIE ( II stopień) na kierunku BUDOWNICTWOStacjonarne i niestacjonarneZbuduj swoją przyszłość !!!
Oferta badawcza na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

DO DZIEKANATU WYDZIAŁU NALEŻY ZŁOŻYĆ, co najmniej 14 dni przed planowanym terminem obrony: 

  1. Pracę dyplomową (dwustronnie wydrukowaną, zbindowaną w miękkiej oprawie)
    płyta CD z nagraną pracą dyplomową, opisana imieniem, nazwiskiem i nr albumu, umieszczona w naklejonej kopercie na końcu pracy, na wewnętrznej stronie okładki. Strona tytułowa pracy dyplomowej musi posiadać adnotację Promotorao dopuszczeniu pracy do obrony, zgodnie z zapisem ust. 4 Instrukcji nr 3/p13/WIMBiŚ „Zasady realizacji egzaminu dyplomowego” do uczelnianej Procedury procesu dyplomowania (PU13). Drugi egzemplarz pracy dyplomowej, student składa Promotorowi pracy dyplomowej.
    Począwszy od semestru zimowego 2021/2022 STUDENT ZAMIESZCZA PRACĘ W ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH (APD)- instrukcja dla studenta - autora pracy.

  2. Wypełniony formularz Deklaracji udziału w badaniu "MONITOROWANIE KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AKADEMII TECHNICZNO- HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ"- Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 1225/2017/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku - wynikający z zapisów ust. 8 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 1513/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 kwietnia 2021 rokudruk do pobrania

  3. Dowód opłaty za dyplom, wpłacony na indywidualne konto studenta (opłata wynosi 60 zł)UWAGA! Opłaty za dyplom nie wnoszą osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/2020 i później.

  4. Student musi mieć uregulowane, ewentualne zaległości w płatnościach (czesne, powtarzanie przedmiotu, powtarzanie semestru itp.). 

W/w dokumenty należy składać zgodnie z terminami ustalonymi przez Dziekana Wydziału.

OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH W CZASIE OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI UCZELNI:

W dniu 19.06.2020 ukazało się Zarządzenie Rektora ATH nr 1416/2019/2020 w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie ograniczenia działalności uczelni. Egzamin dyplomowy może być przeprowadzony w formie zdalnej lub w sposób tradycyjny, z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz w sposób zdalny.

W celu ustalenia sposobu obrony należy wypełnić Druk podania o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w okresie ograniczenia działalności uczelni.
Egzamin dyplomowy odbywa się na wniosek studenta (podanie powyżej) skierowany z jego studenckiego adresu email (@student.ath.edu.pl) do Dziekana Wydziału, za pośrednictwem promotora (do wiadomości Promotora i z opinią Promotora).
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Dziekanatem (codziennie, w godzinach 7.00-15.00) lub o wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 

Zobacz również:
30 wrzesień 2021
27 listopad 2020
Progi punktowe ECTS Zgodnie z systemem punktów ECTS, aby uzyskać rejestrację na kolejny semestr studiów konieczne jest zdobycie odpowiedniej liczby punktów. W załączniku przedstawiamy wymaganą oraz minimalną liczbę punktów ECTS niezbędnych do rejestracji na kolejne semestry, obowiązującą w roku akademickim 2020/2021. <załącznik>
Czytaj dalej >
16 wrzesień 2020
Systemy informatyczne do nauczania na odległość W związku z hybrydowym trybem zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 informujemy, że zajęcia będą realizowane za pośrednictwem systemów informatycznych na platformach:
- portal e-uczelnia (Moodle)
- Office 365 (Teams).
Akademickie Centrum Informatyki przygotowało instrukcję logowania do systemów, którą możecie Państwo pobrać tutaj.
Jednocześnie przypominamy, że wszyscy studenci zobowiązani są do komunikowania się z dziekanatem oraz nauczycielami akademickimi z wykorzystaniem adresów e-mail  @student.ath.bielsko.pl 
Czytaj dalej >
03 czerwiec 2020
Korespondencja z Dziekanatem i Nauczycielami

W związku z informacją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, prof. ATH dr hab.inż. Tomasza Knefla, dotyczącą obowiązku komunikowania się z pracownikami uczelni za pośrednictwem adresu e-mailoweg studenta w domenie @student.ath.edu.pl
informujemy, że wiadomości/podania przesłane z prywatnych kont studenckich będą odsyłane z informacją zwrotną, że zostaną rozpatrzone dopiero po przesłaniu z konta akademickiego.

Każdy student Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej posiada założony adres poczty elektronicznej, który powinien aktywować według instrukcji zamieszczonej w linku pod adresem: https://aci.ath.bielsko.pl/office-365/
https://www.ath.bielsko.pl/informacja-w-sprawie-uczelnianego-adresu-emailowego-studenta/

 

Czytaj dalej >
06 marzec 2020