Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Wydział budynek C w kampusie ATH
Dziekanat - budynek L, pok. 112, I p.
tel. +48 33 8279425, 426
email: wimbis@ath.bielsko.pl
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Buduj swój sukces - Rekrutacja na studia
INFORMATYKA NA BUDOWNICTWIE
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING
UCZYMY BIM - OPROGRAMOWANIE ARCADIA BIM
STUDIA MAGISTERSKIE ( II stopień) na kierunku BUDOWNICTWOStacjonarne i niestacjonarneZbuduj swoją przyszłość !!!
Oferta badawcza na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Progi punktowe ECTS

Zgodnie z systemem punktów ECTS, aby uzyskać rejestrację na kolejny semestr studiów konieczne jest zdobycie odpowiedniej liczby punktów. W załączniku przedstawiamy wymaganą oraz minimalną liczbę punktów ECTS niezbędnych do rejestracji na kolejne semestry, obowiązującą w roku akademickim 2020/2021. <załącznik>

Systemy informatyczne do nauczania na odległość

W związku z hybrydowym trybem zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 informujemy, że zajęcia będą realizowane za pośrednictwem systemów informatycznych na platformach:
- portal e-uczelnia (Moodle)
- Office 365 (Teams).
Akademickie Centrum Informatyki przygotowało instrukcję logowania do systemów, którą możecie Państwo pobrać tutaj.
Jednocześnie przypominamy, że wszyscy studenci zobowiązani są do komunikowania się z dziekanatem oraz nauczycielami akademickimi z wykorzystaniem adresów e-mail  @student.ath.bielsko.pl 

Korespondencja z Dziekanatem i Nauczycielami

W związku z informacją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, prof. ATH dr hab.inż. Tomasza Knefla, dotyczącą obowiązku komunikowania się z pracownikami uczelni za pośrednictwem adresu e-mailoweg studenta w domenie @student.ath.edu.pl
informujemy, że wiadomości/podania przesłane z prywatnych kont studenckich będą odsyłane z informacją zwrotną, że zostaną rozpatrzone dopiero po przesłaniu z konta akademickiego.

Każdy student Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej posiada założony adres poczty elektronicznej, który powinien aktywować według instrukcji zamieszczonej w linku pod adresem: https://aci.ath.bielsko.pl/office-365/
https://www.ath.bielsko.pl/informacja-w-sprawie-uczelnianego-adresu-emailowego-studenta/

 

Zawieszenie dyżurów Prodziekanów na okres wakacji

Informujemy, że od 18 lipca 2022 roku dyżury dr inż. Lucyny Przywary oraz dr inż. Andrzeja Harata - Prodziekanów ds. studenckich i kształcenia, zostają zawieszone do odwołania.  
W przypadku spraw pilnych, prosimy o złożenie w Dziekanacie Wydziału (w godzinach urzędowania) bądź przesłanie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. stosownego pisma/wniosku, które zostanie skierowane do rozpatrzenia odpowiedniemu Prodziekanowi.

Instrukcja dla autora pracy - Archiwum Prac Dyplomowych

W związku z wdrażaniem systemu USOS prace dyplomowe przewidziane do obrony po semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 (dla tegorocznych absolwentów studiów inżynierskich) należy wprowadzić do Archiwum Prac Dyplomowych - w skrócie do aplikacji APD. Prosimy o zapoznanie się z Instrukcją dla autora pracy i postępowanie zgodnie z instrukcją.

Punktowy system rozliczania zajęć ECTS

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym punktowym systemem rozliczania zajęć, w celu uzyskania zaliczenia semestru studenci na kolejnych semestrach zobowiązani są do zdobycia określonej minimalnej liczby punktów ECTS. Poniżej załączamy plik z informacją dotyczącą punktacji ECTS. 
Minimalna liczba punktów ECTS w roku akademickim 2021/2022.

Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2021/2022

Studenci Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej rozpoczynający naukę w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2021/2022 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:
  • Stypendium socjalne;
  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych;
  • Zapomoga;
  • Stypendium rektora.

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022, zainteresowany student zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie wydziału wniosku o stypendium wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
 
Wniosek należy zarejestrować i wypełnić w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) w terminie:
od 1 do 14 października 2021 (w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego) 
- od 1 do 14 marca 2022 (w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego) .
Zarejestrowany wniosek należy wygenerować z USOSweb i wydrukowany złożyć wraz z wymaganą dokumentacją w dziekanacie wydziału w terminie do 15 października w semestrze zimowym i 15 marca w semestrze letnim.
UWAGA!!! Zarejestrowanie i wypełnienie formularza elektronicznego w USOSweb jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku.
 
Wniosek o zapomogę należy również zarejestrować i wypełnić w USOSweb, następnie wygenerować i wydrukować. Wydrukowany wniosek należy złożyć w dziekanacie wydziału wraz z wymaganą dokumentacją.
30 wrzesień 2021
27 listopad 2020
Progi punktowe ECTS Zgodnie z systemem punktów ECTS, aby uzyskać rejestrację na kolejny semestr studiów konieczne jest zdobycie odpowiedniej liczby punktów. W załączniku przedstawiamy wymaganą oraz minimalną liczbę punktów ECTS niezbędnych do rejestracji na kolejne semestry, obowiązującą w roku akademickim 2020/2021. <załącznik>
Czytaj dalej >
16 wrzesień 2020
Systemy informatyczne do nauczania na odległość W związku z hybrydowym trybem zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 informujemy, że zajęcia będą realizowane za pośrednictwem systemów informatycznych na platformach:
- portal e-uczelnia (Moodle)
- Office 365 (Teams).
Akademickie Centrum Informatyki przygotowało instrukcję logowania do systemów, którą możecie Państwo pobrać tutaj.
Jednocześnie przypominamy, że wszyscy studenci zobowiązani są do komunikowania się z dziekanatem oraz nauczycielami akademickimi z wykorzystaniem adresów e-mail  @student.ath.bielsko.pl 
Czytaj dalej >
03 czerwiec 2020
Korespondencja z Dziekanatem i Nauczycielami

W związku z informacją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, prof. ATH dr hab.inż. Tomasza Knefla, dotyczącą obowiązku komunikowania się z pracownikami uczelni za pośrednictwem adresu e-mailoweg studenta w domenie @student.ath.edu.pl
informujemy, że wiadomości/podania przesłane z prywatnych kont studenckich będą odsyłane z informacją zwrotną, że zostaną rozpatrzone dopiero po przesłaniu z konta akademickiego.

Każdy student Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej posiada założony adres poczty elektronicznej, który powinien aktywować według instrukcji zamieszczonej w linku pod adresem: https://aci.ath.bielsko.pl/office-365/
https://www.ath.bielsko.pl/informacja-w-sprawie-uczelnianego-adresu-emailowego-studenta/

 

Czytaj dalej >
06 marzec 2020